• 24 ΜΑΡ 12

  Positional papers at SIGMAP 2012

  The International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP 2012 – http://www.sigmap.icete.org), to be held in Rome, Italy (July 24-27, 2012) is now welcoming the submission of position papers whose deadline is scheduled for next April 26. A position paper presents an arguable opinion about an issue. The goal of a position paper is

  Read more →
  • 15 ΙΑΝ 12

  Arduino based microcontrollers blended course succesfully conducted by DSMC, sponsored by IEEE CAS society

  The 1st Blended-learning Course on Microcontrollers has been succesfully concluded on December 17, after the final examination that was held at the premises of the Digital Systems and Media Computing laboratory (DSMC) of the Hellenic Open University in Patras, Greece. The course was sponsored by IEEE’s Circuits and Systems Society and the Hellenic Open University.

  Read more →
  • 19 ΟΚΤ 11

  Εργαστηριακός Κύκλος Συστημάτων Μικροελεγκτών – ΕΚΣΜ

  Η IEEE Circuits and Systems Society (CASS), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (Digital Systems and Media Computing Laboratory – http://dsmc2.eap.gr) της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), διοργανώνει και χρηματοδοτεί για πρώτη φορά τον «Εργαστηριακό Κύκλο Συστημάτων Μικροελεγκτών – ΕΚΣΜ». Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε

  Read more →
  • 03 ΜΑΐ 11

  QUALINET (COST IC1003): European Network on Quality of Experience (QoE) in multimedia systems and services

  QUALINET (COST IC1003): European Network on Quality of Experience (QoE) in multimedia systems and services The Network of Excellence (NoE) Qualinet aims at extending the notion of network-centric Quality of Service (QoS) in multimedia systems, by relying on the concept of Quality of Experience (QoE). The main scientific objective is the development of methodologies for

  Read more →