• 07 ΟΚΤ 14
  • 0

  Εργαστηριακός κύκλος ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων σε FPGA με χρήση της γλώσσας VHDL

  Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (http://dsmc2.eap.gr/) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη ανοικτά προσβάσιμων εργαστηρίων διοργανώνει υπό την αιγίδα του  διεθνούς Ινστιτούτου Ηλ/γων & Ηλεκτρονικών Μηχ/κών ΙΕΕΕ (Circuits & Systems Society) πρόγραμμα επιμόρφωσης φοιτητών σε γλώσσες περιγραφής ψηφιακών συστημάτων (VHDL) και ανάπτυξης σε προγραμματιζόμενες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές διατάξεις (FPGA).

  Καλούνται οι φοιτητές που: είναι μέλη (student members) του ΙΕΕΕ (κατά προτεραιότητα), είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα Τμήματα Πληροφορικής / ΗΜΜΥ / ΜΗΥ&Π / Φυσικής (ή έχουν αποφοιτήσει κατά την τελευταία διετία), διαθέτουν βασικές γνώσεις ψηφιακών ηλεκτρονικών συστημάτων (λογική σχεδίαση), έχουν άνεση στη χρήση υπολογιστή, έχουν (προαιρετικά) ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα (προθεσμία δηλώσεως 25/10/2014).

  Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω e-mail στη διεύθυνση fanis@eap.gr μέχρι 25 Οκτωβρίου 2014 και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό μέλους ΙΕΕΕ, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας της Σχολής ή του Τμήματος φοίτησης.

   Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια της δραστηριότητας του εργαστηρίου στον τομέα αυτό, καθώς ήδη φιλοξενεί το μοναδικό εξ’αποστάσεως προσβάσιμο εργαστήριο (remote-lab) του ΕΑΠ, με θέμα την εκπαίδευση πάνω στους σύγχρονους μικρο-ελεγκτές («A Blended-learning Course on Microcontrollers / Team contest«, 2012  & «A blended-learning Digital Systems intensive course for IEEE student members» 2011). Η υλοποίηση της δράσης γίνεται με χορηγία του ΙΕΕΕ Circuits and Systems Sociey και της εταιρείας ALTERA, η οποία παραχώρησε αριθμό αναπτυξιακών συστημάτων για την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων.

  Η διεξαγωγή του προγράμματος ακολουθεί τη μέθοδο της «Μεικτής Διδασκαλίας», δηλαδή με διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, βάσει της μεθοδολογίας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις υποδομές του ΕΑΠ. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο χώρο των φοιτητών, οι οποίοι θα εγκαθιστούν τοπικά τα εργαλεία σχεδίασης της εταιρείας ALTERA και θα μπορούν να συνδέονται διαδικτυακά με συστήματα βασισμένα στην πλατφόρμα Altera και διασυνδεδεμένα περιφερειακά, τα οποία είναι εγκατεστημένα στο χώρο του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

  Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 10/11/2011 έως 15/12/2011 (5 εβδομάδες συνολικά). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 τηλε-διασκέψεις, 2 σειρές εργαστηριακών ασκήσεων με εξ’αποστάσεως (Διαδικτυακή) πρόσβαση στον εργαστηριακό εξοπλισμό και θα ολοκληρωθεί με τις τελικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του ΕΑΠ στην Πάτρα (15-16/12/2014). Η IEEE CASS καλύπτει τα έξοδα διαμονής των φοιτητών στην Πάτρα για την τελική εξέταση. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν όλες τις τηλε-διασκέψεις, να ολοκληρώσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και να επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις, για να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.

  Οι βεβαιώσεις θα απονεμηθούν μετά την ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης, μόνο στους επιτυχόντες και θα ακολουθήσει επίσκεψη στο τεχνολογικό πάρκο Πανεπιστημίου Πατρών (π1-innohub υπό την αιγίδα του συνεργατικού σχηματισμού Corralia mi-Cluster -Nano/Microelectronics-based Systems and Applications Cluster http://www.corallia.org/el/activity-fields/clusters/mi-cluster.html) με σκοπό την γνωριμία και επαφές με εταιρείες στο χώρο της μικροηλεκτρονικής.

  Ο μέγιστος χρόνος που θα πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές υπολογίζεται σε 10 ώρες ανά εβδομάδα. Επομένως για την ολοκλήρωση του ΕΚΨΣ θα απαιτηθούν 50 ώρες, για μελέτη, διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και συμμετοχή στις τηλε-διασκέψεις.

  Leave a reply →