• 18 ΜΑΪ́ 18
  • 0

  To DSMC στην 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018

  Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (DSMC) της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετείχε στην 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018 η οποία έλαβε χώρα μεταξύ 27 έως 29 Απριλίου 2018, στο Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» στην Πάτρα. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν σε λειτουργία:

  • Το έξυπνο υδρόμετρο i-Zen Intelligent Zero ENergy Flow Meter (http://dsmc2.eap.gr/?p=3748)
  • Οι δύο εκδόσεις του αναπτυξιακού περιβάλλοντος για προτυποποίηση εφαρμογών σχεδίασης ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων σε FPGA με υλικό και σχεδιαστικά εργαλεία της ALTERA και μικροελεγκτών Cortex M3 με εργαλεία της ARM (http://dsmc2.eap.gr/?p=3590)
  • Οι AAL πολυτροπικές πλατφόρμες αυτοματοποιημένης διάγνωσης και ενεργοποίησης κλήσεων εκτάκτων ανάγκης μέσω Διαδικτύου για άτομα με προβλήματα υγείας που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο Horizon 2020 EMYNOS – nExt generation eMergencY commuNicatiOnS (https://www.emynos.eu/)
  • Τα Open Remote Labs για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) (http://dsmc2.eap.gr/open-remote-labs)
  • Εφαρμογές της ανοικτής πλατφόρμας Arduino

   

   

  Leave a reply →