• 07 ΟΚΤ 14

  Εργαστηριακός κύκλος ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων σε FPGA με χρήση της γλώσσας VHDL

  Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (http://dsmc2.eap.gr/) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη ανοικτά προσβάσιμων εργαστηρίων διοργανώνει υπό την αιγίδα του  διεθνούς Ινστιτούτου Ηλ/γων & Ηλεκτρονικών Μηχ/κών ΙΕΕΕ (Circuits & Systems Society) πρόγραμμα επιμόρφωσης φοιτητών σε γλώσσες περιγραφής ψηφιακών συστημάτων (VHDL) και ανάπτυξης σε προγραμματιζόμενες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές

  Read more →
  • 07 ΦΕΒ 13

  A Blended-learning Course on Microcontrollers / Team contest

  On December 16th, the final presentations were given from the participating teams of the 2nd Blended-learning Course on Microcontrollers / Team contest. The course duration was five weeks and started on November 16. The participants were tutored remotely on the hot field of modern microcontrollers, under the sponsoring of IEEE’s Circuits ans Systems Society and

  Read more →
  • 24 ΜΑΡ 12

  Positional papers at SIGMAP 2012

  The International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP 2012 – http://www.sigmap.icete.org), to be held in Rome, Italy (July 24-27, 2012) is now welcoming the submission of position papers whose deadline is scheduled for next April 26. A position paper presents an arguable opinion about an issue. The goal of a position paper is

  Read more →
  • 15 ΙΑΝ 12

  Arduino based microcontrollers blended course succesfully conducted by DSMC, sponsored by IEEE CAS society

  The 1st Blended-learning Course on Microcontrollers has been succesfully concluded on December 17, after the final examination that was held at the premises of the Digital Systems and Media Computing laboratory (DSMC) of the Hellenic Open University in Patras, Greece. The course was sponsored by IEEE’s Circuits and Systems Society and the Hellenic Open University.

  Read more →