• 02 ΜΑΡ 11

  2ος Εργαστηριακός Κύκλος Ψηφιακών Συστημάτων (Δηλώσεις μέχρι 8/3/2011)

  Η IEEE Circuits and Systems Society (CASS), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (Digital Systems and Media Computing Laboratory – DSMC Lab) της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), διοργανώνει και χρηματοδοτεί για δεύτερη συνεχή χρονιά τον «Εργαστηριακό Κύκλο Ψηφιακών Συστημάτων – ΕΚΨΣ». Ο κύκλος αυτός

  Read more →
  • 09 ΑΥΓ 10

  17th International Conference on Digital Signal Processing (DSP 2011)

  The 17th International Conference on Digital Signal Processing (DSP2011) will be held in July 6-8, 2011 on the island of Corfu, Greece. It is the longest in existence Conference in the area of DSP and belongs to a series of events, which commenced in London in 1968 and continued in Florence, Nicosia, Limassol, Santorini and

  Read more →
  • 20 ΑΠΡ 10

  Best Student Paper Award for DSMC PhD student

  We would like to comment our PhD candidate student Mrs. Varsaki Eleni, that has been honoured with the Best Student Paper Award for the track “Optics, Photonics and Digital Technologies for Multimedia Applications” (Conference Program Track 7723) of the SPIE Photonics Europe Conference, held in Brussels, Belgium, between the 12th and 15th of April, 2010.

  Read more →
  • 30 ΜΑΡ 10

  FFMPEG : Quick & Useful

  We will write down here some quick and useful tips that people working with video might frequently use… #1-Extracting video frames ffmpeg -y -i M2U00008.MPG -vframes 10 -ss 00:00:10 -vcodec png -f image2 -s 320×240 x%03d.png The “-vframes 10” tells ffmpeg to extract the 10 first video frames of the input file. “-ss 00:00:10” tells

  Read more →
Hide picture