• 03 ΑΠΡ 15

  Multi-Modal Learning Course on Digital Systems Design Using VHDL & FPGAs Concluded on Dec. 2014

  On December 15 2014, the final examination was held for the 1st multi-modal learning course on digital systems design using VHDL & FPGAs, at the premises of the Digital Systems and Media Computing laboratory (dsmc2.eap.gr) of the Hellenic Open University (HOU) in Patras, Greece (press here to see the article on the IEEE CASS Newletter). The

  Read more →
  • 17 ΦΕΒ 15

  The 7th International Workshop on Quality of Multimedia Experience (QoMEX 2015)

  The 7th International Workshop on Quality of Multimedia Experience (QoMEX 2015) will be held from 26 to 29 of May 2015 in Costa Navarino, Messinia in southwest Peloponnese, Greece. It will bring together leading experts from academia and industry interested in the evaluation of multimedia quality and user experience. QoMEX 2015 will address theory and

  Read more →
  • 07 ΟΚΤ 14

  Εργαστηριακός κύκλος ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων σε FPGA με χρήση της γλώσσας VHDL

  Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ (http://dsmc2.eap.gr/) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη ανοικτά προσβάσιμων εργαστηρίων διοργανώνει υπό την αιγίδα του  διεθνούς Ινστιτούτου Ηλ/γων & Ηλεκτρονικών Μηχ/κών ΙΕΕΕ (Circuits & Systems Society) πρόγραμμα επιμόρφωσης φοιτητών σε γλώσσες περιγραφής ψηφιακών συστημάτων (VHDL) και ανάπτυξης σε προγραμματιζόμενες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές

  Read more →
  • 07 ΦΕΒ 13

  A Blended-learning Course on Microcontrollers / Team contest

  On December 16th, the final presentations were given from the participating teams of the 2nd Blended-learning Course on Microcontrollers / Team contest. The course duration was five weeks and started on November 16. The participants were tutored remotely on the hot field of modern microcontrollers, under the sponsoring of IEEE’s Circuits ans Systems Society and

  Read more →