• 31 ΑΥΓ 20
  • 0

  Πρόσκληση – ανακοίνωση για σύντομα προγράμματα σπουδών

  H Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικoύ Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (ΕΑΠ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή ΣΘΕΤ/ΕΑΠ Θεοφάνη Ορφανουδάκη διοργανώνουν το 3ο κύκλο του Σύντομου Προγράμματος Σπουδών “Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΣΕΣ)

  Το Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΣ είναι ετήσιας διάρκειας και θα διεξαχθεί από 15 Οκτωβρίου 2020 έως 15 Ιουλίου 2021 με εφαρμογή της πρότυπης διδακτικής μεθοδολογίας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών όπου η φυσική παρουσία ΔΕΝ απαιτείται. Θα χρησιμοποιηθούν αναπτυξιακές πλατφόρμες που θα διανεμηθούν στους εκπαιδευόμενους, ενώ θα πραγματοποιηθεί και χρήση υποδομών εξ’ αποστάσεως πρόσβασης στις εργαστηριακές δομές του ΕΑΠ. Αντιστοιχεί σε 20 μονάδες ECTS, εντάσσεται στο 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ.

  Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη μίας αυξανόμενης ανάγκης πρακτικής (Hands-on) εξάσκησης αποφοίτων κυρίως Πολυτεχνικών Σχολών και Πληροφορικής, που δεν καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό στα προπτυχιακά αλλά και περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ελληνικών ΑΕΙ. Θα παρουσιαστούν όλες οι πρόσφατες τάσεις που αφορούν την χρήση ενσωματωμένων συστημάτων για την ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων μικροελεγκτών και των αντίστοιχων ροών σχεδίασης και ανάπτυξης, με έμφαση στις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Δηλώσεις Συμμετοχής εδώ!

  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο site του Σύντομου Προγράμματος Σπουδών: https://dsmc2.eap.gr/sps-ses

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply
Hide picture