Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
Τσαμαδού 13-15
26222, Πάτρα

Υπεύθυνος προγράμματος:
Επίκουρος Καθηγητής Θεοφάνης Ορφανουδάκης
email: fanis@eap.gr   τηλέφωνο: 2610 367547

Εργαστηριακό προσωπικό: Δρ. Βασίλης Φωτόπουλος
email: vfotop1@eap.gr   τηλέφωνο: 2610 367529

Γραμματειακή Υποστήριξη: Ειρήνη Τερέζη
email: eterezi@eap.gr τηλέφωνο: 2610 367542