Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Κτίριο Δ, 1ος όροφος
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Περιβόλα Πατρών, 26335
Πάτρα

Υπεύθυνος προγράμματος:
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοφάνης Ορφανουδάκης
email: fanis@eap.gr   τηλέφωνο: 2610 367547

Εργαστηριακό προσωπικό: Δρ. Βασίλης Φωτόπουλος
email: vfotop1@eap.gr   τηλέφωνο: 2610 367529
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Γραμματειακή Υποστήριξη: Ειρήνη Τερέζη
email: eterezi@eap.gr τηλέφωνο: 2610 367542

Τοποθεσία εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων