Δομή & Περιεχόμενα​

Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning και διαρκεί 500 ώρες που κατανέμονται σε 32 εβδομάδες. Αντιστοιχεί σε 20 μονάδες ECTS, εντάσσεται στο 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ. ​

Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση στην χρήση των παραπάνω τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων μικροελεγκτών και των αντίστοιχων ροών σχεδίασης και ανάπτυξης, με έμφαση στις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Οι εφαρμογές ενδιαφέροντος εστιάζουν στις ασύρματες επικοινωνίες σε περιβάλλοντα δικτύων αισθητήρων, έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα που απαιτεί νέες τεχνικές και πρωτόκολλα για επιτυχημένη επικοινωνία. Αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν διασύνδεση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, Δικτύων Ελεγκτών Αυτοματισμών και Ηλεκτρο-μηχανικών μερών και άλλων εφαρμογών καθώς και αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων τους.​

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει την εργαστηριακή εμπειρία για να σχεδιάζουν συστήματα με χρήση:​

  • της γλώσσας VHDL και ροή σχεδίασης FPGA (Intel Quartus, Cyclone IV)​
  • του διαμορφώσιμου (configurable soft-core) ενσωματωμένου επεξεργαστή Nios-II και των περιφερειακών του​
  • της αρχιτεκτονικής ARM Cortex M3 και σύγχρονων εργαλείων σχεδίασης ​
  • της πλατφόρμας Arduino​
  • των πλέον διαδεδομένων υπηρεσιών νέφους για εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT).​