Σε ποιους απευθύνεται​

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη μίας αυξανόμενης ανάγκης πρακτικής (Hands-on) εξάσκησης αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών και σχετικών τμημάτων που συμπεριλαμβάνουν βασικά αντικείμενα ψηφιακών συστημάτων στα προγράμματα σπουδών τους, η οποία δεν καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό στα προπτυχιακά αλλά και περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ελληνικών ΑΕΙ.​

Στο ΣΠΣ γίνονται δεκτοί:

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των τμημάτων Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή αντίστοιχων τμημάτων και Απόφοιτοι τμημάτων ή Φυσικής. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 90% των προσφερομένων θέσεων (135 θέσεις το πρώτο έτος).

Β) Απόφοιτοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Αυτοματισμού, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Διαχείρισης Πληροφοριών, Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση: Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων), Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών- Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής ΑΣΠΑΙΤΕ, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακής Πληροφορικής, Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Ηλεκτρολογίας,  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ- Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 10% των προσφερομένων θέσεων (15 θέσεις το πρώτο έτος).

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.