Συντελεστές

Η Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας (ΕΑΕ) είναι αρμόδια για την Διεύθυνση του ΣΠΣ, την επιλογή των μελών ΣΕΠ, την διάρθρωση, αναμόρφωση όποτε απαιτείται και την ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος. Της ΕΑΕ προεδρεύει ο Συντονιστής του Προγράμματος. Τα μέλη της ΕΑΕ μπορούν να αναλάβουν  και ρόλο διδάσκοντα/μέλους ΣΕΠ.​

Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Ο Δρ. Ορφανουδάκης Θεοφάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Π.Σ. Πληροφορική. Απέκτησε το δίπλωμά του ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (ΗΜΜΥ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το 1995 και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Ε.Μ.Π. (στον τομέα Τηλεπικοινωνιών) το 1998. Από το 1995 έως το 1999, εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του τομέα Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. και παράλληλα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Την περίοδο 1999-2005 εργάσθηκε για την Ellemedia Technologies, ως υπεύθυνος έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων (broadband systems) και ψηφιακών μικροηλεκτρονικών & υπολογιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για δικτυακές εφαρμογές (Broadband Networking Components). Την περίοδο 1999-2006 δίδαξε παράλληλα στο ΤΕΙ Πειραιά ως εργαστηριακός και ως επιστημονικός συνεργάτης και συνεργάστηκε στην εκπόνηση ερευνητικών έργων. Την περίοδο 2005-2015 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών) ως διδακτικό προσωπικό επί συμβάσει και συνεργάστηκε στην εκπόνηση ερευνητικών έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχεδίαση, ανάλυση απόδοσης και υλοποίηση ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών, σχεδίαση ενσωματωμένων ελεγκτών, μελέτη επίδοσης πρωτοκόλλων πολλαπλής πρόσβασης και μηχανισμούς ελέγχου κίνησης και κατανομής πόρων δικτυοκεντρικών εφαρμογών. Έχει συνολικά 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 63 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια (14 εκ των οποίων προσκεκλημένες) με περισσότερες από 700 ετεροαναφορές στο έργο του (h-index 14, πηγή Google Scholar), ενώ έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και διατελεί και ο ίδιος κριτής σε 8 διεθνή περιοδικά (ΙΕΕΕ, Elsevier, OSA κ.α.) και μεγάλο αριθμό συνεδρίων. Ο Δρ. Ορφανουδάκης είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών (SM IEEE) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ).

Αθανάσιος Κακαρούντας 

Ο  Αθανάσιος Κακαρούντας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 1998, Πανεπιστήμιο Πατρών και Διδακτορικό από το, 2004, στο ίδιο Τμήμα και Πανεπιστήμιο. Έχει 17 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 6 εκ των οποίων την τελευταία πενταετία και 50 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, 15 εκ των οποίων την τελευταία πενταετία. Έχει διδακτική εμπειρία 6 ετών σε ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ και διετέλεσε μέλος ΣΕΠ της ΠΛΗ-ΕΨΣ (1 χρόνο), ΠΛΗ21 και ΠΛΗ40 στο ΕΑΠ και έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη σχετικού διδακτικού υλικού και ΕΔΥ. Έχει πλούσια επαγγελματική προϋπηρεσία και σχετικό ερευνητικό έργο. ​

Παρασκευάς Κίτσος

Ο Παρασκευάς Κίτσος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από το 2014. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής με κατεύθυνση Ηλεκτρονικά από το 1999 και διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Τεχν. Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2004. Έχει 19 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 6 εκ των οποίων την τελευταία πενταετία και 50 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, 15 εκ των οποίων την τελευταία πενταετία. Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία μετά από κρίση, 8 κεφάλαια βιβλίων και είναι επιμελητής 3 ξενόγλωσσων βιβλίων (CRC-PRESS, 2006, Springer, 2008 και Springer, 2013). Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Έχει διδάξει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 6 χρόνια ως συμβασιούχος επιστημονικός συνεργάτης στα ΤΕΙ Πατρών, Μεσολογγίου και Δυτικής Ελλάδας, στο Παν/μιο Πελοποννήσου και στο Παν/μιο Πατρών. Ήταν ΣΕΠ του ΕΑΠ στην ΠΛΗΕΨΣ τη χρονιά 2005-2006, ΠΛΗ40 (2007-2009) και στην ΠΛΗ21 κατά το δεύτερο μισό του έτους 2009-2010 και ΣΔΥ62 2013-2105 και έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη σχετικού διδακτικού υλικού και ΕΔΥ. Έχει πλούσια επαγγελματική προϋπηρεσία και σχετικό ερευνητικό έργο.​

 Ελένη-Αικατερίνη Λελίγκου

Η Ελένη-Αικατερίνη Λελίγκου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1995, όπου ολοκλήρωσε και την διδακτορική της διατριβή το 2002. Από το 2017 είναι επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Από τον Οκτώβριο 2007 έως το 2017 υπηρέτησε ως Επ. καθηγήτρια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (πρώην Χαλκίδας), στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ. Από το Σεπτέμβριο του 1998 μέχρι τον Δεκέμβριο 2007 ήταν ερευνητικός συνεργάτης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και παράλληλα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Από το 1998 συμμετέχει ενεργά σε μεγάλο πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων και έχει δημοσιεύσει μέρος της ερευνητικών αποτελεσμάτων της σε 41 επιστημονικά περιοδικά, σε περισσότερα από 60 διεθνή συνέδρια, έχει προσκληθεί να δημοσιεύσει έργο της 10 φορές και έχει συγγράψει 2 βιβλία ενώ 6 άρθρα της έχουν περιληφθεί σε κεφάλαια βιβλίων. Οι αναφορές στα παραπάνω άρθρα ξεπερνούν τις 1400, h-index=18, i10-index=40 (πηγή google scholar).

Λοιπό προσωπικό :​

Βασίλης Φωτόπουλος

Ο Βασίλης Φωτόπουλος είναι πτυχιούχος Φυσικής (1995), κάτοχος τίτλου ΜΔΕ Ηλεκτρονικής (1998), και Διδακτορικού τίτλου με θέμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ» (2003), όλα από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εκτενή ερευνητική εμπειρία με δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια σε ξένα βιβλία και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές. Υπήρξε για χρόνια Εργαστηριακός και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΑΤΕΙ Πατρών, με πλούσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε ψηφιακά κυκλώματα. Επίσης διαθέτει σημαντική επαγγελματική προϋπηρεσία από προγράμματα. Έχει σημαντική εμπειρία σε ΑεξΑΕ αφού είναι συν-συγγραφέας του τόμου της Εργαστηριακής Ενότητας της ΠΛΗ21, έχει παράγει σημαντικό όγκο εναλλακτικού διδακτικού υλικού για τις ενότητες ΠΛΗΕΨΣ, ΠΛΗ21 και ΠΛΗ44 ενώ υπήρξε μέλος ΣΕΠ της 21 τα έτη 05-06, 07-08, 10-11 και 11-12, της ΠΛΗ40 τα 07-08, 08-09 και 10-11 και τέλος της ΠΛΗ-ΕΨΣ τα έτη 17-18 & 18-19.​

Αναστάσιος Φαναριώτης

Ο κ. Αναστάσιος Φαναριώτης είναι απόφοιτος του προγράμματος ΠΛΗ του ΕΑΠ με εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης προηγμένων ενσωματωμένων συστημάτων με εφαρμογές τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και των τεχνολογιών εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες. Ο κ. Φαναριώτης στα πλαίσια της Διπλωματικής του Εργασίας υπό την επίβλεψη του κ. Φωτόπουλου, μέλους του εργαστηρίου ψηφιακών συστημάτων του ΕΑΠ, ανέπτυξε πρότυπη εφαρμογή εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία έχει ενσωματωθεί στη σειρά εξ’αποστάσεων εργαστηρίων, που παρέχει το εργαστήριο ψηφιακών συστημάτων μέσα από σειρά δραστηριοτήτων/εργαστηριακών κύκλων που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.​