Μεθοδολογία εκπαίδευσης​

Η εκπαίδευση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με εφαρμογή της πρότυπης διδακτικής μεθοδολογίας εξ’ αποστάσεως υποστήριξης εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών με υβριδικές μορφές. Θα χρησιμοποιηθούν αναπτυξιακές πλατφόρμες που θα διανεμηθούν στους εκπαιδευόμενους, ενώ θα πραγματοποιηθεί και χρήση υποδομών εξ’ αποστάσεως πρόσβασης στις εργαστηριακές δομές του ΕΑΠ.​

Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού διατίθεται στην αγγλική γλώσσα.