Συχνές ερωτήσεις

Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται με τη βοήθεια των ερωτημάτων που μας στέλνετε εσείς μέσω email.


Ερώτηση: Ποιό είναι το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 350€ για την εγγραφή σε ένα κύκλο (με την παραλαβή του εκπαιδευτικού πακέτου) και 250€ για την εγγραφή στον άλλο κύκλο. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή κατά την εγγραφή των φοιτητών.


Ερώτηση: Το πτυχίο μου δεν είναι στη λίστα αποδεκτών πτυχίων, στις “Προϋποθέσεις Εισαγωγής” ( σελίδα: https://www.eap.gr/el/su-pro/501-esd-sp/6614-info-esd-sp). Μπορώ να κάνω αίτηση;

Απάντηση: Επικοινωνήστε μαζί μας. Υπάρχουν περιπτώσεις πτυχίων που δεν είναι στη λίστα αλλά γίνονται αποδεκτά εφόσον ο υποψήφιος έχει κάποιες τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΣΠΣ.


Ερώτηση: Πότε και που γίνεται η τελική εξέταση;

Απάντηση: η τελική εξέταση, εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό από τις γραπτές εργασίες, γίνεται στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων στην Πάτρα. Διαρκούν μία ολόκληρη μέρα (Σάββατο ή Κυριακή). Τις δύο τελευταίες χρονιές όμως (’19-’20 & ’20-’21) οι εξετάσεις έγιναν ηλεκτρονικά εξ’αποστάσεως, λόγω της πανδημίας.


Ερώτηση: Υπάρχει κάποιο απαιτούμενο επίπεδο προγραμματισμού για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα; Δεν έχω ασχοληθεί με VHDL στο παρελθόν

Απάντηση: Αν έχετε εμπειρία από οποιαδήποτε (αντικειμενοστραφή κατά προτίμηση) γλώσσα προγραμματισμού, τότε αυτό είναι υπεραρκετό για να ξεκινήσετε να δουλεύετε με την VHDL.


Ερώτηση: Πόσο εντατικό κρίνετε ότι είναι το πρόγραμμα (σε ώρες/εβδομάδα); Επίσης, το ΕΑΠ ακολουθεί τις διακοπές/αργίες Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ ; Ο ρυθμός των μαθημάτων καθορίζεται από τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά ή είναι κοινός για όλους;

Απάντηση: Ο ρυθμός είναι κοινός για όλους. Οι αργίες είναι υπολογισμένες στο πρόγραμμα. Εκτιμούμε ότι απαιτείται από τον φοιτητή σε αυτές τις 32 εβδομάδες να αφιερώσει περίπου 500ώρες μελέτης/εξάσκησης. Μπορείτε να δείτε τον οδηγό μελέτης της προηγούμενης χρονιάς σε αυτό τον σύνδεσμο, για να πάρετε μια πρώτη ιδέα.