Σχετικά

Βασικός στόχος του ΣΠΣ ΣΕΣ είναι να καλύψει τις ανάγκες για εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών και σχετικών τμημάτων που συμπεριλαμβάνουν βασικά αντικείμενα ψηφιακών συστημάτων στα προγράμματα σπουδών τους, σε μεθοδολογίες ψηφιακής σχεδίασης πολύπλοκων συστημάτων με χρήση:

  • προηγμένων τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής (Systems-on-Chip, Field Programmable Gate Arrays) και ​
  • ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems) βασισμένων σε τεχνολογίες σύγχρονων μικροελεγκτών

Γίνεται μελέτη των πιο διαδεδομένων περιπτώσεων και ανάπτυξη των αντίστοιχων εφαρμογών βασισμένων στις παραπάνω αρχιτεκτονικές και τις αντίστοιχες ροές σχεδίασης σε κάθε περίπτωση με έμφαση στις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT).

Η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης και της πρότυπης διδακτικής μεθοδολογίας εξ’αποστάσεως υποστήριξης εργαστηριακής εξάσκησης των φοιτητών με υβριδικές μορφές αξιοποιώντας συμπληρωματικά:​

  • αναπτυξιακές κάρτες και συνοδευτικό λογισμικό που διανέμονται στους εκπαιδευόμενους, ​
  • υποδομές εξ’αποστάσεως πρόσβασης στις εργαστηριακές δομές του ΕΑΠ.

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 350€ για την εγγραφή σε ένα κύκλο (με την παραλαβή του εκπαιδευτικού πακέτου) και 250€ για την εγγραφή στον άλλο κύκλο. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ καταβολή κατά την εγγραφή των φοιτητών.